Βοήθεια
Τι ψάχνεις;
Θέμα
Συζήτηση
Συλλογή Υπογραφών
Ψηφοφορία
Ερώτημα προς το Δήμο
Ανακοίνωση
Απόφαση
Όλα
Σε ποιά κατηγορία;
Νέα Γενιά
Περιβάλλον
Ποιότητα Ζωής - Διοικητική Εξυπηρέτηση
Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός
Ανάπτυξη - Δημόσια Έργα - Πολεοδομία
Απασχόληση
Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη
Τουρισμός
Απόδημοι
ΑΜΕΑ
Όλες
Σε ποιά περιοχή;
Αλωνάκια
Ανθότοπος - Κηπάρι
Άργιλος
Βατερό
Εξοχή
Καλαμιά
Καρυδίτσα
Κοζάνη
Κοίλα-Νέα Καρδιά-Μελίσσια
Λευκοπηγή
Λυγερή
Μεταμόρφωση
Νέα Νικόπολη
Ξηρολίμνη
Οινόη
Πετρανά
Πρωτοχώρι
Πτελέα
Σκήτη-Κοκκιναράς
Χαραυγή
Αιανή
Αγία Παρασκευή
Κερασιά
Κτένι
Ρύμνιο
Ροδιανή
Χρώμιο
Λιβερά
Σιδερά
Μαυροδένδρι
Ποντοκώμη
Κρόκος
Αμυγδαλιά
Άνω Κώμη
Κεσαρειά
Κάτω Κώμη
Κοντοβούνι
Μηλιά
Σπάρτο
Άγιος Δημήτριος
Άγιος Χαράλαμπος
Ακρινή
Αυγή
Βοσκοχώρι
Δρέπανο
Καπνοχώρι
Κλείτος
Ρυάκιο
Πολύμυλος
Τετράλοφος
Κοιλάδα
Όλες
Προσδιόρισε ημερομηνία
2019
2018
2017
2016
2015
Όλα τα έτη
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλοι οι μήνες
Δώσε λέξη - κλειδί
 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και Ηλεκτρονική Δημοκρατία στο διαδίκτυο

 

 

Ακολουθούν παραδείγματα και περιπτώσεις καλών πρακτικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας (e-Democracy) στο διαδίκτυο.

 

www.ep-momentum.eu

Το πρόγραμμα MOMENTUM έχει στόχο να ελέγξει τα υπάρχοντα και επερχόμενα προγράμματα ηλεκτρονικής συμμετοχής (eParticipation) που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να παγιώσει τα αποτελέσματά τους και να παρέχει την ανατροφοδότηση σε αυτά και στους αντίστοιχους οργανισμούς της ΕΕ που προωθούν την υψηλού επιπέδου πολιτική και θεσμική δέσμευση.

 

www.european-eparticipation.eu

To European eParticipation πρόγραμμα έχει ως στόχο να προσδιορίσει τους νόμιμους και κατάλληλους ρόλους ηλεκτρονικής συμμετοχής (eParticipation) σε ευρωπαϊκό επίπεδο και τα εμπόδια στην υιοθέτηση τους ερευνώντας την κατάσταση που επικρατεί στην ΕΕ και στα κράτη μέλη καθώς και το πεδίο για την ευρύτερη διάδοση της ηλεκτρονικής συμμετοχής, μέσω της επίδειξης ορθών πρακτικών των κρατών μελών.

 

www.coe.int/t/dgap/democracy/default_en.asp

Πρωτοβουλία του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ηλεκτρονική δημοκρατία

 

www.e-democracy.org

Το E-Democracy.Org έχει ως στόχο να ενισχύσει τη συμμετοχή και να ενδυναμώσει την έννοια της δημοκρατίας στην κοινότητα μέσω της δύναμης των τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνίας. Δημιουργεί ένα “online” Δημαρχείο προωθώντας εκτός από την συμμετοχή των πολιτών και την πολιτική δέσμευση σε όλον τον κόσμο.

 

www.edemocracy-forum.com/

Το e-democracy forum έχει ως στόχο να προβάλλει τις συνέπειες της ανάπτυξης της ψηφιακής κοινωνίας για τις δημοκρατικές κοινωνίες και τον αντίκτυπο της ψηφιακής επανάστασης στην πολιτική και αστική ζωή.

 

www.e-participation.net

Το πρόγραμμα αυτό δημιουργήθηκε από το British Council Germany και τον γερμανικό ιστότοπο politik-digital.de. Ξεκίνησε με την συγκέντρωση σύντομων περιγραφών προγραμμάτων που εξετάζουν την ηλεκτρονική πολιτική συμμετοχή σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο αρχικά από τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο και στη συνέχεια από άλλες χώρες. Ο μακροπρόθεσμος στόχος του είναι να καθιερώσει ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο ηλεκτρονικής συμμετοχής, που καλύπτει την πλειοψηφία των προγραμμάτων μέσα στην Ευρώπη.

 

www.politik-digital.de

Το politik-digital.de είναι ένας ιστοτόπος που προβάλλει ειδήσεις και βασικές πληροφορίες για το πώς το Διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει την πολιτική επικοινωνία από την άποψη των πολιτών.

 

Ειδική μελέτη με τίτλο e-government of tomorrow

www.vinnova.se/upload/EPiStorePDF/vr-09-28.pdf

 

 

www.opengov.gr

Ο διαδικτυακός τόπος για την ανοικτή διακυβέρνηση που δημιουργήθηκε από το Γραφείο του Πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου

 

www.publicus.net/articles/edemresources.html

Η ηλεκτρονική δημοκρατία αντιπροσωπεύει τη χρήση των τεχνολογιών ενημέρωσης και επικοινωνίας μέσα από τις διαδικασίες διακυβέρνησης σε επίπεδο τοπικών κοινοτήτων, σε επίπεδο εθνών καθώς και σε διεθνές επίπεδο. Η ηλεκτρονική δημοκρατία προτείνει τη μεγαλύτερη και πιο ενεργό συμμετοχή πολιτών που επιτρέπεται από το Διαδίκτυο, την κινητή επικοινωνία, και άλλες τεχνολογίες στην σημερινή αντιπροσωπευτική δημοκρατία.

 

buergerhaushalt.stadt-koeln.de/

Η περίπτωση της Κολωνίας είναι ένα παράδειγμα που έχει προχωρήσει την έννοια της ηλεκτρονικής δημοκρατίας και συμμετοχής σε ένα παραπάνω επίπεδο από την απλή συμμετοχή στο να εκφράζουν τις απόψεις του ή τη συμμετοχή τους σε δημόσιες διαβουλεύσεις. Ο Δήμος της Κολωνίας παρέχει τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά ακόμη και στη διαμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού του Δήμου.

 

Multi-channel Participatory Budgeting

Η περίπτωση αυτή από τη Βραζιλία αποτελεί άλλο ένα παράδειγμα συμμετοχής των πολιτών στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου. Η περίπτωση δίνει έμφαση στην δυνατότητα πολυκαναλικής συμμετοχής (Internet, τηλέφωνο, συναντήσεις, κλπ). Αποτελέσματα είναι ότι 38% περίπου συμμετείχαν μέσω του Internet και η συνολική συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση του προϋπολογισμού ήταν σημαντικά μεγαλύτερη εκεί που είχαν τη δυνατότητα της πολυκαναλικής συμμετοχής.

 

pianostrutturale.comune.massa.ms.it

Η περίπτωση της Massa αφορά τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση του Σχεδίου Πόλης και των διαφόρων πολεδομικών παρεμβάσεων του Δήμου. Η συμμετοχή των πολιτών γίνεται μέσα από συντονισμένες συζητήσεις (on line forums).

 

http://www.iopartecipo.net

Το έργο “Io Partecipo” (Συμμετέχω), λειτουργεί στην περιφέρεια της Emilia Romagna από τον Ιανουάριο του 2009 και προσφέρει στους πολίτες δυνατότητες συμμετοχής στα κοινά καθώς και συνεργασίας είτε μεταξύ των πολιτών ή μεταξύ του πολίτη και ενός Δημόσιου Φορέα. Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες περιλαμβάνουν προσωποποιημένη πληροφόρηση, υποστήριξη για θέματα που απασχολούντους πολίτες, δημοσκοπήσεις, διάλογο όπου οι πολίτες συμμετέχουν σε forum και διατυπώνουν τη γνώμη τους για τα θέματα που τίθενται ή ακόμη ανοίγουν και νέα θέματα προς συζήτηση και συνεργασία (ή μάλλον Τηλε-Συνεργασία), όπου οι πολίτες μπορούν να δώσουν περιεχόμενο (άρθρα, ειδήσεις) που δημοσιεύεται στην Πύλη.

 

www.progettotrio.it

Το πρόγραμμα TRIO (Technology, Research, Innovation and Vocational Guidance) προσφέρει υπηρεσίες τηλε-εκπαίδευσης (e-Learning) κυρίως σε μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Περιφέρεια της Τοσκάνης στην Ιταλία. Περιλαμβάνει 26 διαφορετικά μαθήματα, κυρίως στην εκμάθηση της ιταλικής γλώσσας καθώς και ασφάλειας, κανονισμών και θεμάτων που κάποιος χρειάζεται να γνωρίζει ώστε να μπορεί να ζει ως ισότιμος πολίτης.

 

www.give-your-voice.eu

Το έργο “VoicE” είναι ένα έργο σε ευρωπαϊκό επίπεδο σχεδιασμένο ώστε να δώσει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επηρεάσουν τις πολιτικές και αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στοιχεία του VoicE περιλαμβάνουν: περιφερειακή εστίαση ανά περιφέρεια ώστε οι πολίτες να μπορούν εύκολα να βρουν τα ζητήματα που τους απασχολούν άμεσα, θεματική εστίαση στον τομέα της Προστασίας του Καταναλωτή, σημαντική προετοιμασία από ειδικούς ώστε οι πολίτες να μην μπερδεύονται μέσα στις σύνθετες διαδικασίες της ΕΕ και δημιουργία καναλιών επικοινωνίας των πολιτών κατευθείαν με τους αρμόδιους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς.