Βοήθεια
Τι ψάχνεις;
Θέμα
Συζήτηση
Συλλογή Υπογραφών
Ψηφοφορία
Ερώτημα προς το Δήμο
Ανακοίνωση
Απόφαση
Όλα
Σε ποιά κατηγορία;
Νέα Γενιά
Περιβάλλον
Ποιότητα Ζωής - Διοικητική Εξυπηρέτηση
Παιδεία - Πολιτισμός - Αθλητισμός
Ανάπτυξη - Δημόσια Έργα - Πολεοδομία
Απασχόληση
Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη
Τουρισμός
Απόδημοι
ΑΜΕΑ
Όλες
Σε ποιά περιοχή;
Αλωνάκια
Ανθότοπος - Κηπάρι
Άργιλος
Βατερό
Εξοχή
Καλαμιά
Καρυδίτσα
Κοζάνη
Κοίλα-Νέα Καρδιά-Μελίσσια
Λευκοπηγή
Λυγερή
Μεταμόρφωση
Νέα Νικόπολη
Ξηρολίμνη
Οινόη
Πετρανά
Πρωτοχώρι
Πτελέα
Σκήτη-Κοκκιναράς
Χαραυγή
Αιανή
Αγία Παρασκευή
Κερασιά
Κτένι
Ρύμνιο
Ροδιανή
Χρώμιο
Λιβερά
Σιδερά
Μαυροδένδρι
Ποντοκώμη
Κρόκος
Αμυγδαλιά
Άνω Κώμη
Κεσαρειά
Κάτω Κώμη
Κοντοβούνι
Μηλιά
Σπάρτο
Άγιος Δημήτριος
Άγιος Χαράλαμπος
Ακρινή
Αυγή
Βοσκοχώρι
Δρέπανο
Καπνοχώρι
Κλείτος
Ρυάκιο
Πολύμυλος
Τετράλοφος
Κοιλάδα
Όλες
Προσδιόρισε ημερομηνία
2018
2017
2016
2015
2014
Όλα τα έτη
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Όλοι οι μήνες
Δώσε λέξη - κλειδί
 
Ηλεκτρονική Δημοκρατία

Ο μέσος πολίτης σήμερα διακατέχεται από αδιαφορία ή ακόμα και έλλειψη εμπιστοσύνης σε δημοκρατικά κατοχυρωμένους θεσμούς, όπως η τοπική αυτοδιοίκηση, με αποτέλεσμα να απέχει από τη συμμετοχή του στα κοινά και τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Οι τοπικές, περιφερειακές και εθνικές κυβερνήσεις σε όλη την Ευρώπη προσπαθούν να διευρύνουν τη δημοκρατία με την παροχή ενός αποτελεσματικού διαύλου επικοινωνίας με την κοινωνία των πολιτών χρησιμοποιώντας καινοτόμες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην υπηρεσία πιο ανοικτών και διαφανών δημοκρατικών διαδικασιών λήψης αποφάσεων. Μια τέτοια δημοκρατική πολιτική συμμετοχή πρέπει να περιλαμβάνει τα μέσα και τις διαδικασίες πληροφόρησης και ενημέρωσης των πολιτών και τους μηχανισμούς συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων. Οι ΤΠΕ έχουν τη δυνατότητα να παράσχουν νέα και αποτελεσματικά e-δημοκρατικά όργανα και συστήματα που εξετάζουν αυτές τις κοινές προοπτικές της πληροφόρησης και της συμμετοχής.

Είναι επιτακτικό, λοιπόν, να αντιληφθούμε την σπουδαιότητα της πληροφορικής και του διαδικτύου ως εργαλείου υποστήριξης της δημόσιας διοίκησης σε τοπικό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Παρόλα αυτά οι νέες τεχνολογίες δεν είναι ο αυτό-σκοπός αλλά απλά ένα εργαλείο, το μέσο που δίνει τη δυνατότητα να βελτιώσουμε την ποιότητα της Δημοκρατίας μας. Οι τεχνολογίες πληροφορικής μπορούν να φέρουν τον πολίτη στο επίκεντρο και να τον ωθήσουν να συμμετέχει στις αποφάσεις. Συνεισφέρουν στη δημιουργία ενός μοντέλου συμμετοχικής δημοκρατίας, ενός μοντέλου διακυβέρνησης στο οποίο η φωνή του κάθε πολίτη έχει ουσία και είναι ίση ανεξάρτητα της οικονομικής ή κοινωνικής του θέσης.

Η ηλεκτρονική δημοκρατία (e-democracy) ορίζεται ως η υποστήριξη των δημοκρατικών διαδικασιών με τη βοήθεια των ΤΠΕ, όπου αυτές οι διαδικασίες μπορούν να υποστηριχθούν ηλεκτρονικά και διαδικτυακά προς δύο κατευθύνσεις :

  • Στην υποβοήθηση της εκλογικής διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, όπου ο στόχος είναι να κινηθεί και να ενδυναμωθεί η διαδικασία εκλογής στον 21ο αιώνα και να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκής πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των εκλογικών τμημάτων για τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες και άλλους μη ικανούς να ταξιδέψουν προς το εκλογικό τμήμα τους, χωρίς ωστόσο από μόνη της η ηλεκτρονική ψηφοφορία να διασφαλίζει τις δημοκρατικές ελευθερίες και την ελεύθερη βούληση των πολιτών.
  • Στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη δημοκρατική λήψη αποφάσεων (e-participation). Η ηλεκτρονική συμμετοχή είναι μια προσπάθεια να ενισχυθεί η δημοκρατική ελευθερία και ανεξαρτησία των πολιτών με την παροχή καναλιών που θα εμπλέκουν τους πολίτες στα μεσοδιαστήματα των εκλογών διευρύνοντας και εμβαθύνοντας την ελεύθερη συμμετοχή τους στη πολιτική διαδικασία.

Η τεχνολογία διαθέτει τα μέσα για να αυξηθεί τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα των πληροφοριών που ανταλλάσσονται παγκοσμίως. Η ηλεκτρονική δημοκρατία αποτελεί προϊόν αυτής της έκρηξης στον τομέα των πληροφοριών. Όμως η πρόσβαση στην τεχνολογία δεν βελτιώνει ούτε αυξάνει αυτομάτως τη δημοκρατία. Η μετουσίωση της πληροφορίας σε γνώση, η μετατροπή της ανταλλαγής απόψεων σε ουσιαστικό διάλογο, η σύγκρουση διαφορετικών αντιλήψεων, η επεξεργασία και όχι απλή συσσώρευση στοιχείων αποτελούν ευθύνη αυτών που μεσολαβούν σ’ αυτούς τους νέους παγκόσμιους χώρους. Οι δημοκρατίες μας βασίζονται στην παραδοχή ότι υπάρχει μια ελάχιστη ποσότητα πληροφοριών στις οποίες όλοι διαθέτουμε πρόσβαση, ενώ απαιτεί ενημερωμένο και ενασχολούμενο με τα κοινά σύνολο πολιτών.

Είναι όμως ώριμες οι σημερινές κοινωνίες (πολίτες) και το πολιτικό σύστημα (κόμματα, φορείς, κυβέρνηση, ΟΤΑ) να αποδεχθούν αυτό τον τρόπο λειτουργίας της δημοκρατίας; Η πολιτική είναι σε θέση να υιοθετήσει αλλαγές στις δομές και τις λειτουργίες της κοινωνίας που αφορούν στον επαναπροσδιορισμό των συμμετεχόντων, των μορφών συμμετοχής και των τρόπων με τον οποίο αυτή θα γίνεται;

Το διαδίκτυο και η σύγχρονη πληροφορική τεχνολογία δίνουν τη δυνατότητα στον πολίτη να δημιουργήσει το δικό του κίνημα διαμαρτυρίας αυξάνοντας τις δυνατότητες παρέμβασης του (ενδυναμωμένος πολίτης-empowered citizen). Ο πολίτης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο, τον τόπο και το ρυθμό ενημέρωσης και της παρέμβασής του, συμμετέχοντας σε οποιοδήποτε βήμα διαλόγου ή παρουσιάζοντας τη δική του άποψη.

Οι πολίτες μπορούν να συναθροίζονται στο διαδίκτυο σε μια ψηφιακή Αγορά, όπου τα επιχειρήματα και οι απόψεις κατατίθενται ηλεκτρονικά, ενώ δημοψηφίσματα και ψηφοφορίες πραγματοποιούνται άμεσα. Σε μια τέτοια δημοκρατία οι ψηφιακές κρατικές οντότητες (Δήμος, νομαρχία, κράτος, κλπ.) και η ανάπτυξη των κοινωνιών δεν έχουν γεωγραφική υπόσταση αλλά χωροχρονική, μέσω «εικονικών κοινοτήτων» που αναπτύσσονται και διοικούνται με άμεση ηλεκτρονική δημοκρατία, στη βάση κοινών ενδιαφερόντων και συμφερόντων ή στη βάση κοινών πολιτιστικών παραδόσεων ανεξάρτητα από φυλετικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς περιορισμούς.